Del av reguleringskartet som omfatter området med tomter og prosjekterte hytter.
Ta kontakt med utbygger eller Eiendomsmegler1 Hemsedal for ytterligere 
informasjon.

©Solsiden Hemsedal 2019

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Solsiden, hytter og tomter.  Tlf:  95 16 14 00 / Sjur Langslet 

Eiendomsmegler1 Hemsedal. Tlf: 90 99 22 90 / Gjermund Svendsen-Rosendal. 

Tlf: 95 44 33 09 / Victoria Follesø